Om veidrift

Vi i Nesodden Veidrift kan tilby kundene våre:

Vintervedlikehold – Kommunalt og Privat: Vi Brøyter med lastebil, traktor og for hånd. Slik at vi kan dekke fylkesveier, kommunale og private veier etter behov, samt gang/sykkelveier. Vi kan tilby snørydding med fres og håndmåking.

Vedlikehold- oppgradering av vei: Vi har bred kunnskap om vei og vedlikehold av veier. Vi kan planlegge,tegne, lage vei- og stier ,bistå med oppgradering av eksisterede veier.

Beskjæring: Beskjæring av veggitasjon er ofte et behov rundt veier for å skape bedre sikt, rundt belysning, kvister som stikker ut i vei som ødlegger biler o.l. Her har vi kompetanse og redskap til å beskjære riktig både høyt og lavt.

Trefelling: Vi kan felle vanskelige trær, trær som står ved eller intill vei-baner, trær i hager.

Kantslått: Vi har redskap og kompetansen til å jobbe med kantslått, rydde langs vei.

Rydding av vei: Vi kan bistå ved trevelt i veien, eller steder der fremkommeligheten er dårlig.

Framtidig planlegging av vei og stier: Vi kan komme på befaring, bistå i planlegging av vei og infrastruktur, tegne trafikerte veier, gang/sykkelveier og stier.

Anleggsgartnere: Anleggsgartnere som har god kompetanse på det grå og det grønne. Her kan vi bistå med alt, planlegging av hele hager både kommunalt og privat, tegninger, søknader, grunnarbeider,steinmurer, beleggningstein og beplantning.